Najczęściej zadawane pytania:

Oczywiście – każdy klient ma możliwość wprowadzenia zmian do swojego zamówienia. Aby wprowadzić zmiany w zleceniu należy zgłosić to w zakładce KONTAKT na górze strony, lecz nie później niż jeden dzień przed planowanym odbiorem paczki przez kuriera.

Jeśli kurier nie zjawił się po przesyłkę w wyznaczonym terminie do godz. 18.00 należy niezwłocznie zgłosić problem w zakładce KONTAKT. W zgłoszeniu należy podać numer zlecenia, numer przesyłki otrzymany w wiadomości od Info Agent oraz imię i nazwisko nadawcy.

Jeśli parametry paczki przekraczają dopuszczalne gabaryty Zamawiający zostaje zobowiązany do opłacenia kary w wysokości od £10 do £250, w przypadku niedostosowania się klienta do zapłacenia kary paczka zostanie wstrzymana do momentu uiszczenia opłaty. Jeśli klient nie uiści dopłaty za przekroczenie wagi lub gabarytu paczki, sprawa zostanie przekazana do firmy windykacyjnej. Ze względu na powyższe prosimy, by przed nadaniem paczki upewnić się co do jej wielkości i wagi oraz szczegółowo zapoznać się z regulaminem zamieszczonym na naszym serwisie.

Na terenie Wielkiej Brytanii kurierzy odbierają paczki w godzinach 09.00-17.00 i nie ma możliwości określenia dokładnej godziny, w której kurier ma się stawić po odbiór w danej lokalizacji. Mogą jednak Państwo uzyskać informacje na temat przybliżonego czasu wizyty kuriera dzwoniąc do DPD UK (nr tel. 08459300350 ) i podając track number otrzymany w wiadomości od Info Agenta. W przypadku Polski, paczki również odbierane są w godzinach 09.00-17.00. Nie ma możliwości określenia godziny dostarczenia paczki.

Wielka Brytania: w dniu dostarczenia paczki każdy klient otrzymuje od przewoźnika e-mail, w którym podana jest przybliżona godzina pojawienia się kuriera z przesyłką.
Polska: Niestety firma GLS Polska nie informuje kiedy i o której godzinie będzie doręczona paczka. Aby otrzymać informacje na jakim etapie doręczenia znajduje się przesyłka, proszę dzwonić bezpośrednio do naszego biura: 12 306 70 90.

W serwisie ekonomicznym i branży transportowej nie ma niestety możliwości podania dokładnej godziny przyjazdu kuriera, jeśli więc wiedzą państwo, że danego dnia nie będą obecni w domu, zalecamy zmianę daty odbioru przesyłki bądź adres, pod którym kurier ma się pojawić. Dokonać takiej zmiany należy najpóźniej jeden dzień przed planowanym odbiorem. Zgłoszenia wyżej wymienionej sytuacji można dokonać w zakładce KONTAKT.


W przypadku braku możliwości wprowadzenia zmian (przekroczenie umownego terminu na wprowadzenie zmian) należy poprosić innego domownika lub sąsiada by wydal kurierowi paczkę. Nie ma możliwości pozostawienia paczki, np. w korytarzu, na klatce schodowej, ponieważ kurier takiej przesyłki nie odbierze. Jeśli kurier nie zgłosi się w ustalonym terminie do godz. 18.00, patrz punkt 2.


Jeśli kurier nie odbierze paczki ponieważ nadawcy nie było w domu, zlecenie może być ponowione tylko po dodatkowej opłacie £8 (oplata pobierana przez firmę kurierską za tak zwany pusty podjazd)

Należy zdawać sobie sprawę, ze występują pewne obostrzenia prawne co do tego, jakie produkty można wysyłać za pośrednictwem firm kurierskich.


Zabronione jest m.in. wysyłanie towarów/artykułów takich jak: przedmioty szklane, biżuteria, pieniądze, środki chemiczne (np. płyny, środki czystości, chemia gospodarcza, oleje, itp.), produkty spożywcze (np. mięso, nabiał, artykuły, których data przydatności do spożycia jest krótka, więc mogą szybko się zepsuć) oraz alkohol, papierosy i tytoń, zwierzęta, baterie i akumulatory, produkty w aerozolu. Szczegółowe informacje na temat zabronionych towarów znajdą Państwo w regulaminie.


Dodatkowo kurier może odmówić odebrania przesyłki, pomimo że została zawarta umowa z klientem w przypadku, gdy:

  • Przesyłka nie została zapakowana zgodnie z wytycznymi;
  • W paczce znajdują się produkty płynne, oleje, farby, itp., paczka zawiera towary niebezpieczne np. materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne bądź tez środki żrące, broń, amunicje, produkty o nieprzyjemnym zapachu, w paczce pojawiają się narkotyki, leki i środki psychotropowe. W paczce pojawiają się żywe zwierzęta lub rośliny, przesyłka zawiera zwłoki lub inne szczątki;
  • Na opakowaniu znajdują się znaczki lub rysunki, które naruszają dobra chronione przez ustawy prawne;
  • Wygląd paczki, jej wymiary i waga nie pozwalają na jej przetransportowanie przy pomocy środków i urządzeń, którymi dysponuje firma kurierska;
  • W środku paczki znajdują się dzieła sztuki, antyki, przedmioty zabytkowe, kamienie oraz metale szlachetne pod jakąkolwiek postacią;
  • Przesyłka zawiera walutę, papiery wartościowe, certyfikaty bądź inne materiały zbywalne;
  • Opakowanie przesyłki jest brudne bądź posiada taki kształt, który mógłby uszkodzić w trakcie przewozu inne paczki;

Nie można dokładnie określić dnia i godziny dostarczenia paczki, ponieważ w trakcie transportu mogą zaistnieć pewne okoliczności, które spowodują przesuniecie terminu doręczenia. Dlatego też zamieszczone na naszej stronie czasy realizacji zlecenia są tylko orientacyjne. Trzeba jednak podkreślić, ze każda osoba oczekująca na paczkę otrzymuje w dniu odbioru sms lub e-mail z planowaną godziną dostawy. W wiadomości pojawiają się również takie opcje jak: przełożenie daty i zmiana adresu doręczenia przesyłki.

Paczki z naszego magazynu w UK (jak i z PL) są transportowane prywatnym przewoźnikiem i niestety nie ma możliwości ich śledzenia. Aby uzyskać informacje dla konkretnej paczki prosimy o kontakt z biurem: tel: 12 306 70 90. Bądź o kontakt mailowy: contact@paczka2go.pl.

Niestety w branży transportowej nie ma możliwości określenia dokładnej godziny, w której kurier dotrze pod wskazany adres. Dlatego też, jeśli nie będzie Państwa w domu, paczkę może wydać np. ktoś z rodziny, kto aktualnie przebywa w domu. Jeśli nie ma takiej możliwości, paczkę można zostawić u sąsiada lub zostawić w pobliskim polskim sklepie albo też nadać z miejsca pracy.