Zasady działania I współpracy paczka2go.pl:

§ 1 Terminologia:

Paczka2go.pl jest internetowym serwisem brokerskim, nazywany w dalszej części Serwisem. Właścicielem Serwisu jest firma estonteco sp. z o. o.

dane firmy:
ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kościelna 37 41-700 Ruda Śląska Polska
NIP: 6412552433

Zleceniodawca – użytkownik Serwisu, osoba fizyczna lub prawna, która dokona rejestracji w Serwisie w celu zamówienia wysyłki przesyłek u Przewoźników współpracujących z Serwisem.

Przewoźnik – firma kurierska świadcząca usługi transportu przesyłek.

Partner Serwisu – firma zajmująca się dalszą odsprzedażą oferowanym przez Serwis usług.

Formularz Zamówień – oprogramowanie Serwisu paczka2go.pl, służące do składania zamówień na usługi kurierskie, które wylicza wartość usługi na podstawie dostarczonych przez użytkownika danych.

Śledzenie przesyłek – element strony paczka2go.pl, za pomocą którego zleceniodawca może śledzić przesyłkę online.

List przewozowy/etykieta – dokument wydrukowany ze strony paczka2go.pl lub przesłany Zleceniodawcy na adres e-mail, który należy nakleić na przesyłkę. Dokument ten może być również dostarczony przez pracownika firmy kurierskiej w momencie odbioru przesyłki od nadawcy. Na jego podstawie firma kurierska (Przewoźnik) wykonuje usługę dla Zleceniodawcy.

§ 2. Informacje oraz postanowienia ogólne

 • Paczka2go.pl jest internetowym serwisem brokerskim umożliwiającym wycenę i zamawianie przesyłek kurierskich w wybranych firmach kurierskich w trybie online.
 • Paczka2go.pl nie jest firmą kurierską i nie realizuje usług transportowych. Paczka2go.pl jest serwisem brokerskim. Usługi transportowe realizują wybrane firmy kurierskie (m.in. DPD), będące Przewoźnikiem współpracującym z Serwisem i przejmujące pełną odpowiedzialność za przesyłkę.
 • Z Serwisu mogą korzystać jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • Paczka2go.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za nienależyte wykonanie usług czy też niedopełnienie obowiązków przez Przewoźnika oraz Zamawiającego oraz za wynikłe z tego powodu szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie lub utracone zyski.
 • Zamawiając przesyłkę za pośrednictwem serwisu Paczka2go.pl, Zamawiający akceptuje regulamin Serwisu oraz regulamin wybranego przewoźnika. Jeśli Zamawiający odmawia akceptacji któregokolwiek z tych regulaminów, powinien odstąpić od zakupienia usługi.
 • Dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii.
 • Podane na stronie Paczka2go.pl czasy realizacji przesyłek są czasami szacunkowymi, bazującymi na typowych czasach realizacji dostaw dla ponad 90% zleceń. Czasy te nie są gwarantowane.

§ 3. Zamówienia

 • Zamówienia w serwisie paczka2go.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia mogą być składane wyłącznie online poprzez stronę internetową pod adresem http://paczka2go.pl. Zamówienia oraz płatności przyjmowane są automatycznie.
 • Rejestracja w serwisie – Składając pierwsze zamówienie, Zamawiający może założyć konto w Serwisie. Konto zakładane jest na podstawie podanego przez Zamawiającego adresu email. Na podany email zostanie przesłane hasło umożliwiające zalogowanie się w serwisie paczka2go.pl. Na podany email będzie przesyłana wszelka korespondencja dotycząca zleceń, m.in. potwierdzenia płatności, numery do śledzenia przesyłek etc.
 • Zamówienie zostaje uznane za przyjęte po prawidłowym wypełnieniu przez Zamawiającego formularza zamówień, dokonaniu płatności, zaksięgowaniu płatności na koncie paczka2go.pl oraz otrzymaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.
 • Po odbiorze przesyłki przez Przewoźnika, na adres email Zamawiającego, zostanie przesłany numer przesyłki. Będzie on, obok numeru zamówienia, używany do identyfikacji przesyłki oraz śledzenia jej online. Śledzić przesyłkę można na stronie Serwisu lub na stronie Przewoźnika.
 • Wszelkie zmiany oraz korekty do zamówień muszą być zgłaszane wyłącznie elektroniczne poprzez dokonanie zgłoszenia na stronie Serwisu w zakładce KONTAKT. Termin zgłaszania poprawek musi pozwalać na przesłanie informacji do przewoźnika i wynosi w przypadku firmy DPD: Paczki na trasie Polska – Anglia/Szkocja/Walia: najpóźniej do godziny 8.00 (czasu UK) w dniu odbioru przesyłki. Paczki na trasie Anglia/Szkocja/Walia – Polski najpóźniej do godziny 8.00 (czasu UK) dnia poprzedzającego wybrany termin odbioru przesyłki.
 • Wszelka korespondencja między Serwisem oraz Zamawiającym musi odbywać się za pośrednictwem zakładki PANEL KLIENTA. Zgłoszenia telefoniczne nie gwarantują wniesienia zmian do zamówienia, każdorazowo wymagają pisemnego zgłoszenia za pośrednictwem Panelu Klienta znajdującego się na stronie Serwisu.
 • Odbiór paczki przez kuriera – Wybrana przez zamawiającego data odbioru paczki nie jest gwarantowana, jednak w ponad 95% przypadków paczki są odbierane w wybranym terminie.
 • Jeśli kurier nie odbrał paczki w wyznaczonym terminie do godziny 19:00, należy ustalić nowy termin odbioru. W tym celu przygotuj numer swojego zamówienia i skontaktuj się znami, e-mailowo lub telefonicznie. Jeśli kurier nie odebrał paczki z winy klienta pobierana będzie opłata 8GBP. Brak odbioru paczki w wyznaczonym terminie nie może być podstawą do roszczeń reklamacyjnych.
 • Czas dostawy paczki – Podane czasy doręczeń wyrażone są w dniach roboczych i zostały określone w oparciu o dane standardowych czasów tranzytów w sieci danego Przewoźnika – nie uwzględniają nieoczekiwanych przestojów paczek, wynikających z przyczyn niezależnych od przewoźnika, np. kontroli celnych, zjawisk atmosferycznych itp. Czasy nie są gwarantowane. W przypadku miejscowości położonych w dużej odległości od oddziału Przewoźnika, podany czas tranzytu może się wydłużyć. Standardowo doręczenie odbywa się w godzinach pracy biur w kraju docelowym. Dzień odbioru przesyłki jest dniem 0 (zerowym).
 • Poprawność danych adresowych – Klient zobowiązany jest do podania poprawnych danych adresowych odbiorcy oraz nadawcy. W przypadku podania niewłaściwych danych ani Serwis, ani Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi.
 • Waga i wymiary przesyłki – Zamawiający jest odpowiedzialny za podanie rzeczywistej wagi oraz wymiarów przesyłki. W przypadku stwierdzenia przekroczenia deklarowanej wagi lub wymiarów przesyłki, zostanie naliczona dodatkowa opłata, w wysokości od £10 do £250 +VAT. Przesyłka wówczas może zostać wstrzymana . Serwis może dochodzić należnych dopłat do 3-ch miesięcy od daty dostarczenia przesyłki.
 • Zamawiający jest zobowiązany do stosowania się do listy przedmiotów zabronionych wybranego Przewoźnika oraz do zasad pakowania paczek wymaganych przez serwis paczka2go.pl, oraz przez regulamin Przewoźnika.
 • Płatności można realizować za pomocą systemu płatności PayPal, zarówno w PLN (złotych polskich), jak i GBP (funtach brytyjskich) lub za pomocą przelewu na konto Serwisu. Zlecenie uważa się za opłacone po zaksięgowaniu opłaty na koncie paczka2go.pl. W przypadku płatności przelewem na polskie konto w PLN, Zamawiający jest zobowiązany do przesłania emailem potwierdzenia dokonania płatności. Płatność za złożone zamówienie powinna być dokonana w terminie umożliwiającym przesłanie Zamówienia do Przewoźnika (patrz §3 punkt 5). W przypadku braku płatności zlecenie zostanie automatycznie anulowane.
 • Odstąpienie od wykonania usługi. Serwis paczka2go.pl rezerwuje sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

§ 4. Bezpieczeństwo przesyłek I ubezpieczenie

 • Obowiązkiem Zamawiającego jest staranne i bezpieczne zapakowanie przesyłki w taki sposób, aby uchronić ją przed ryzykiem przewozu oraz ryzykiem związanym z procesem sortowania i/lub obsługi. Ponadto przesyłka oraz jej opakowanie nie może stanowić zagrożenia dla innych przesyłek oraz personelu Przewoźnika. W przypadku, gdy przesyłka (lub jej zawartość) spowoduje uszkodzenie innych paczek, to Zamawiający będzie odpowiedzialny za powstałe szkody.
 • Przed wysłaniem przesyłki zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z listą rzeczy zabronionych do przesyłki, określoną przez wybranego Przewoźnika w jego regulaminie.
 • Wysyłając paczki do różnych Odbiorców, Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za werbalne przekazanie kurierowi informacji pozwalających na przyklejenie poprawnych listów przewozowych, do odpowiednich paczek. W przeciwnym wypadku, jeśli przesyłki zostaną błędnie doręczone, Przewoźnik oraz paczka2go.pl nie biorą odpowiedzialności za ich ponowne nadanie.
 • Każda przesyłka jest ubezpieczona. Wysokość ubezpieczenia zależy od Przewoźnika i wynosi: DPD – Wliczone w cenę ubezpieczenie do £100. Więcej informacji na temat ubezpieczenia w regulaminach Przewoźników.
 • Ubezpieczenie paczki nie obejmuje zawartości z rzeczami osobistymi. Tzn. że zwrotu kosztów można ubiegać się wyłącznie jeśli rzeczy są nowe, nieużywane oraz klient posiada oryginalny dowód zakupu (paragon, faktura). W/w zapis dotyczy również doubezpieczenia przesyłki.
 • Paczki powinny być m.in.:
 • Zapakowane w karton lub inne opakowanie odpowiadające charakterowi przesyłki, zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, uniemożliwiającym samoczynne otwarcie lub zniszczenie zawartości
 • Opakowanie powinno być wytrzymałe, odpowiednio dobrane do gabarytów przesyłki oraz powinno uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia śladów
 • Paczki powinny być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, np.: „Ostrożnie Szkło!”, „Góra/Dół”, „Nie przewracać”, itp.
 • Przedmioty delikatne, łatwo ulegające zniszczeniu, powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, dopasowane do kształtu przedmiotu!
 • Przedmioty w paczce nie powinny się przemieszczać oraz nie można pozostawiać pustych przestrzeni – jeśli takie będą, to należy je wypełnić np. styropianem, gąbką, gazetami etc.
 • Paczki należy opisać – dokładny adres odbiorcy wraz z telefonem – należy umieścić na największej powierzchni kartonu (paczki)
 • Jeżeli wysyłamy torbę, plecak lub walizkę, to umieszczamy je tak, aby wszystko razem z uchwytami i wystającymi częściami znajdowało się w kartonie. Paczki będą przeładowywane w magazynach, gdzie taśmy służące do tego wyglądają dokładnie tak, jak na lotnisku i z uwagi na bezpieczeństwo, i sprawność pracy, wszystkie wystające części i uchwyty muszą być zamknięte w kartonie.
 • Przewoźnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i stan przesyłki – nie opakowania; zniszczenie opakowania nie jest podstawą do reklamacji. Jeśli np. przesyłana będzie niezabezpieczona zewnętrznym opakowaniem walizka, to będzie ona traktowana jako opakowanie przesyłki.

§ 5. Reklamacje

 • Za wszelkie roszczenia dotyczące niewłaściwego wykonania usługi oraz wypłaty odszkodowań odpowiada Przewoźnik.
 • Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z reklamacją wobec Przewoźnika jest Zamawiający. Serwis paczka2go.pl służy wszelką pomocą w przygotowaniu procesu reklamacyjnego oraz dopełnieniu formalności. W przypadku wystąpienia z reklamacją, prosimy o kontakt z nami poprzez panel klienta lub o kontakt email.
 • Procedura reklamacyjna przewoźnika jest określona w jego regulaminie.
 • Reklamacje, pomoc i zwroty.paczka2go.pl służy pełną pomocą przy składaniu reklamacji, jednak pełna odpowiedzialność za wypłacenie świadczeń związanych z ewentualnym uszkodzeniem dóbr lub niewykonaniem usługi leży po stronie Przewoźnika. Proces oraz warunki reklamacji usług są określone osobno dla każdego z Przewoźników.
 • Reklamacje DPD. Pamiętaj, aby przed podpisaniem zaświadczenia odbioru paczki sprawdzić jej stan oraz zawartość. Niektórzy Przewoźnicy mogą zrzec się odpowiedzialności w przypadku, gdy klient nie zweryfikuje przy kurierze stanu przesłanych towarów. Wniosek reklamacyjny może zostać złożony bezpośrednio do firmy DPD przez Zleceniodawcę lub za pośrednictwem paczka2go.pl. W przypadku skorzystania z usługi składania reklamacji przez serwis paczka2go.pl. Serwis nie udziela żadnych gwarancji w sposób jednoznaczny ani domniemany oraz nie ponosi odpowiedzialności za wynik procesu reklamacyjnego. Wynik procesu reklamacji jest w pełni zależny od firmy kurierskiej (DPD Polska) oraz jej towarzystwa ubezpieczeniowego (np. AXA). paczka2go.pl nie ma bezpośredniego wpływu na wynik procesu uzyskiwania odszkodowania.

Jeśli Twoja paczka nie została doręczona w przewidzianym terminie, proszę poinformuj nas o tym niezwłocznie , aby móc zareklamować zaginioną paczkę , musimy zgłosić ten fakt przewoźnikowi nie później niż do 14 dni od daty nadania przesyłki. W przeciwnym wypadku reklamacja nie będzie mogła być złożona . Więc jeśli przypuszczasz, że Twoja przesyła zaginęła skontaktuj się z nami nie później w 13 dniu ( musi to być dzień roboczy ) od daty nadania paczki do godziny 15:00 abyśmy mieli czas na skontaktowanie sie z przewoźnikiem i zgłoszenie problemu .

W DPD UK nie można reklamować rzeczy o charakterze przynależności osobistej. Takie paczki wysyłane są na własną odpowiedzialność. Reklamacji nie podlegają również rzeczy zakazane w przewozie międzynarodowym.( towary niebezpieczne, wyroby palne, zwierzęta żywe lub martwe, rzeczy nietrwałe lub mrożonki, gotówka, czeki,szkło typu porcelana i inne, dokumenty,telewizory większe niż 37 cali, wszelkie towary wymagające temperatury kontrolowanej, pornografia, bron palna, walizki )

Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego są zawsze paragony lub faktury ( bardzo prosimy o zachowanie ich do momentu doręczenia przesyłki ) na ich podstawie można oszacować wartość zniszczonego lub zaginionego przedmiotu.

§ 6. Rzeczy zakazane w wysyłce międzynarodowej

 • wyroby tytoniowe
 • rzeczy delikatne ( glazura, porcelana , szkło )
 • alkohol
 • leki na receptę, narkotyki oraz inne substancje odurzające,
 • wyroby wilgotne, nieszczelne lub wydzielające wszelkiego rodzaju zapachy,
 • żywność ( jedynie produkty suche z długą datą przydatności ),
 • areozole oraz inne materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące,
 • noże a także inne przedmioty ostre,
 • broń i amunicja, kamizelki kuloodporne,
 • substancje płynne, w tym: farby, kleje, zbiorniki, beczki, substancje ADR, środki czystości,
 • żywe rośliny i zwierzęta,
 • futra, skóry oraz produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • szczątki ludzkie lub zwierzęce,
 • części samochodowe: silniki, akumulatory, skrzynie biegów, napinacze pasów bezpieczeństwa,
 • dzieła sztuki, antyki, szlachetna biżuteria, pieniądze, karty kredytowe lub płatnicze, zbywalne papiery wartościowe, banderole, certyfikaty itp

Regulaminy przewoźnika dpd – Usługi w obrocie krajowym, Usługi w obrocie międzynarodowym, Świadczenia usług od 1.07.23
Regulaminy przewoźnika gls – Regulamin
Towary zabronione, towary objęte restrykcjami w obrocie międzynarodowym – Pobierz
Warunki Wykonywania Usług w Obrocie Międzynarodowym – Pobierz